1. Hizmetler
  2. Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayan Sağlık Sigortası, Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanıyor.

Yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılıyor ve sigortalımızın en zor anlarınızda en büyük yardımcısı oluyoruz.

  • İhtiyaç olan teşhis ve tedavi masrafları
  • İster ayakta, ister yatarak; tüm tedavi masrafları
  • Anlaşmalı kurum ağından dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü
image description

Hizmet Alanlarımız

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne...

Motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken...

Sigortalı hayatını kolaylaştıracak; konutta meydana gelen hasar sonucu oluşan...

Sigorta poliçeleri, DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri...

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayan Sağlık...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya...

Bireysel Emeklilik Sistemi, düzenli birikim yaparak çalışma döneminizdeki...

Hayat sigortası, geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine...

Hayat sigortası, geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine...

Piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekono­mik krizlerin yanısıra çeşitli afetler...

Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın