1. Hizmetler
  2. Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Trafik Sigortası kapsamında; Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ediliyor.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacı taşıyan Trafik Sigortası ile karşı araca yönelik bu zorunlu sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz.

  • Zorunlu Trafik Sigortası teminatları
  • İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası teminatları
  • Genişletilmiş asistans hizmeti
image description

Hizmet Alanlarımız

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne...

Motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken...

Sigortalı hayatını kolaylaştıracak; konutta meydana gelen hasar sonucu oluşan...

Sigorta poliçeleri, DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri...

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlayan Sağlık...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya...

Bireysel Emeklilik Sistemi, düzenli birikim yaparak çalışma döneminizdeki...

Hayat sigortası, geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine...

Hayat sigortası, geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine...

Piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekono­mik krizlerin yanısıra çeşitli afetler...

Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın